تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - سخنان گنده از آدم های بزرگ

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

تا می توانید به آدم های فقیر کمک کنید و به یاری آن ها بشتابید، مخصوصا به این بنده ذلیل و حقیر و فقیر!
«فقیر الدوله بخارایی»

هرگز بلال را نجویده قورت مدهید تا دچار ملال نشوید!
«دی بلال»

جمعه ها مدرسه تعطیل است، حتی برای شما!
«این چون اون»

کسی که در باران راه برود خیس می شود، مگر این که چتر داشته باشد!
«اون چون این»

هر آن که دندان خویش را روزانه در سه نوبت مسواک بزند، کار بسیار خوبی انجام داده است!
«افلا چوب»

برای صزفه جویی در وقت از اشتباه های دیگران سرمشق گرفته و آن ها را مثل برنامه های تلویزیون تکرار نکنید!
«ابوالقاسم خان مکرری»

آدم بی لباس مثل همشاگردی بی کلاس است.
«کلاس بالا»

آن که ساعت از دیگران می پرسد، خودش ساعت ندارد!
«دینگ دانگ دونگ»

بچه ای که شب چایی بخورد، رختخوابش را خیس می کند. دریغ از کتک صبحگاهان!
«مادام قوری میلوویچ»

وبی که خیر ندیده نداشته باشد، باید به حال آن گریست
!
«خیرندیده»

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان