تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - حرفهای بی استخوان

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

برای اینکه شیر کاکائو بخورد، رفت و یک گاو قهوه ای خرید!
برای این که خواب های آشفته نبیند، موهای آشفته اش را کوتاه کرد!
برای این که عمرش سپری شود، سپر اتومبیل می فروخت!
برای این که لاستیک دوچرخه اش ساییده نشود، هرگز سوار آن نمی شد!
برای این که دل نازکش نشکند، هرگز به سنگ فکر نمی کرد!
برای این که پول پیدا کند همیشه سر به زیر بود!
برای این که در زندگی دلسرد نشود، هیچ وقت آب یخ نمی خورد!

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان