تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - داس...تان

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

داس...تان
عطای آن شبکه را هم به لقایش بخشیدم. مثل این بود که همه اش باید دعوا می دیدم. یک کانال رفتم بالاتر تا رسیدم به شبکه ی علم و دانش؛ یعنی شبکه چهار.
یه گرگ بود و یه بره
هر دو میان درّه

کرگه درید بره را
شد بره ذره ذره
په خبر بود؟ حالم بهم خورد. با کج خلقی زدم پخش پنج. سینمائی داشت:
بازم فیلم تکراری، عجب اوضاع زاری
یک دزد بی مروت، یک قاتل فراری!

با هفت هشتا گلوله، هزار تا مرد را کشت
بعدش با نامزد خود، رفتش قایق سواری!
ترس برم داشت. تنها در خانه و این برنامه ها ترس هم داشت. جعبه ی جادویی را خاموش کردم و زدم شبکه ی آخر، یعنی شبکه ی خر و پف! هیچ چیز بهتر از خواب نیود.


[ چهارشنبه 15 آذر 1391 ] [ 19:41 ] [ میرزا کوفته ی تبریزی (آبتین) ] [ می تونست...() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان