تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - کلاس آدم شناسی

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

کلاس آدم شناسی
توی یکی از پست ها قول داده بودیم کلاس آدم شناسی داشته باشیم این شما و اینم کلاس آدم شناسی..............


درس اول:
بعضی آدم ها دورو هستند!
بعضی آدم ها اینجوری هستند.
 این آدم ها عین سکه می مانند یک رویشان به شما لبــخند مــی زنن
د
 و جلوبتان با قربان صدقه رفتن و بــه به و چــه چه تــعــریف می کنند و هی مفتکی مدادتان را مـــی تراشـــند
و تـــند تند لواشک و تــــــخـمک و آلوخشکــــــــه تــــــــــعارفتان می کنند
 ولی تا پشتتان را کردید و رفتید
شروع می کنند به بدگویی و ایراد بافی و عیب تراشی!
و امان از روزی که باز چشمشان به حضور مبارکتان بیفتد، روز از نو روزی از نو!
شاعر می فررماید:
برای حفظ آبرو                               دور شو از هر چه دورو
در بعضی مناطق جهان به این گونه آدم ها:
نوار کاست ضبط صوت (که رویA و رویB دارد).
کاغذ کادو، دوزیست،
قورباغه صفت و دودوزه باز هم گفته می شود.
در درس های آینده با چهره های دیگری از آدم های دیگر آشنا می شویم.[ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 00:08 ] [ ورپریده (رهام آرمان) ] [ نظرات() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان