تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - بخور دیزی.

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

بخور دیزی.
این بار، از شاعر نسل فردا و پس فردا که ریشه در دیروز و پریروز دارد، بهره جسته ایم؛ شعرش بدک نیست. فقط نمی دانیم چرا وقتی کلمه کم می آورد به جایش می نویسد«چیز»!«بخور دیزی»


چرا قهری؟
چرا اصلا نمی خندی
؟
چرا مثل مسافرها، چمدان لبانت را به روی خنده می بندی
؟


چرا پرتی؟
چرا چیزی نمی گویی؟
چرا مثل چراغ کوچه(؟) خاموشی؟
صدایت در نمی آی
د، صدایی را نمی جویی؟


چرا خوابی؟
چرا چیزی نمی بینی
؟ (مگر کوری؟)
هوا خوب است. گردش هم صفا دارد.
چرا از بازی و پارک و شنا دوری؟چرا چیزی؟
چرا چیزی نمی چیزی؟
رها کن فکرهای بی خود و برخیزی
بزن قهقه بزن بشکن بخور دیزی.[ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 17:03 ] [ ورپریده (رهام آرمان) ] [ نظرات() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان