تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - دو کلوم حرف حساب

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

دو کلوم حرف حساب

دیدیم تابستونه و مدرسه ها دارن یه نفسی تازه می کنند و معلما که از دست ما همشاگردیا جونشون به لبشون رسیده بود، جانشان بر می گردد سر جای اولش و اگر وضعشان خوب باشد، می روند مسافرت و جوجه کباب می خورند و اگر بد باشد، توی خانه می مانند  و ماست و خیار می خورند و دعا به جان وزیر آموزش و پرورش می کنند!

حالا برویم سراغ همشاگردیها در تعطیلات:

خدمت شما عرض شود: تابستان که می آید، انواع و اقسام کلاس ها به راه می اقتد. کلاس قلاب بافی، شنا، ماهی گیری، طراحی، خوش نویسی، نقاشی، کفاشی، گردو بازی، شتر سواری و هزار و یک نوع کلاس دیگر! خداوند به فریادمان برسد، مثل این که کلاس ها تمامی ندارد و ما زمستان و تابستان باید سر کلاس باشیم. خب البته اشکالی هم ندارد. مگر به قول بزرگان زندگی سراسر آموختن نیست؟!

خدمت شما عرض شود که: بعضی ها هم هستند که هیچ کلاسی نمی روند؛ که یا از بی حالی است، با از بی پولی، یا از بی کلاسی. بعضی ها در تابستان مجبورند کار کنند که البته آن هم برای خودش یک جور کلاس است. کلاسی که در آن عوض پول دادن، پول هم می گیری! بعضی دیگر مثل این فلانی اصلا حالش را ندارند. بعضی ها کلاسش را ندارند مثل این فلانی ما، که دل از برنامه های آبکی تلویزیون بر نمی کند.

بهش می گوییم:« فلانی یک دقیقه به عرایض ما گوش بده.»

گوشش را می آورد جلو و می گوید:« بفرما! این هم گوش!»

می گوییم :«در فصل تابستان چند روز تعطیلی داری فلانی جان؟»

کله اش را می خاراند و می گوید:« در حدود 90روز»

می گوییم:« خب این 90 روز را اگر ضرب کنیم در 24 ساعت، سر جمع می شود چند ساعت؟»

سواد که ندارد. بعد از کلی حساب و کتاب با ماشین حساب می گوید:« می شود 2160 ساعت»

می گوییم:« آن 160 ساعت اضافی بخورد توی سرت! بگو ببینم تو به عنوان یک دانش آموز برای آن 2000 ساعت تعطیلی، چه برنامه هایی داری؟»

با اخم وتخم می گوید:« چه برنامه ای! چه کشکی! بی کار می گردم که علاف نباشم!»

جوابش را نمی توانیم بدهیم. تازگیها قوه ورپریدگیمان را از دست داده ایم. او می رود پای کارتون لوک خوش شانس می نشیند و ما کاغذ و قلم بر می داریم و حساب می کنیم که از 20 میلیون دانش آموز این مملکت، اگر 10 میلیون نفرشان در کلاس های تابستانی و سر کار باشند- که نیستند- لابد آن 10 میلیون بقیه می خواهند مثل این فلانی بی کار بگردند که علاف نباشند!

پس در یک عملیات ساده ریاضی می شود به عبارت 2000*10/000/000 که جواب آن می شود 20/000/000/000 یعنی 20 میلیارد ساعت علافی! و کلمه امان عینهو قطار سوت می کشد. البته اگر ما رئیس جمهوری وزیری، نماینده ی مجلسی، چیزی بودیم؛ یک فکری به حال و روز این همشاگردیها می نمودیم. ولی خدا را شکر که نیستیم.

امضا: ورپریده[ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 12:41 ] [ ورپریده (رهام آرمان) ] [ نظرات() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان