تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - مثنوی تابستانه

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

مثنوی تابستانه
سلام اینم از ادامه مثنوی تابستانه که قولش داده بودم:
.
.
.
.

رخت خود بستی چگونه بستنی               

                             باز کن لب های خود بر بستنی

مگذر از آب هویج و بستنی              

                             جستی از گرما چگونه جستنی
................
بقیش در ادامه مطلب...

دور کن فکر بد و آلوده را              

                             حیف باشد ناخوری پالوده را

هیچ آدابی و ترتیبی مجوی              

                             وقتی خوردی دستهایت را بشوی

این ندا آمد ز اهل قافیه              

                             دیگر این دعوای خوردن کافیه

جمله این ها را به خوابت دیده ای              

                             از گرانیها مگر نشنیده ای

از گرانی قلبها خون می شود              

                             کله ها از غصه داغون می شود

از گرانی خاک ها گل می شود              

                             پنکه ها بر فرق سر ول می شود

از گرانی جیب خالب می شود              

                             وضع دکاندار عالی می شود

ده چو فردا می رسد صد می شود              

                             از گرانی زندگی بد می شود

از گرانی بچه ها هم خسته اند              

                             در به روی شادمانی بسته اند[ پنجشنبه 20 تیر 1392 ] [ 15:03 ] [ ورپریده (رهام آرمان) ] [ نظرات() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان