تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - شاعر دروازه بان

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

شاعر دروازه بان
خبر!                                                              خبر!
تیم ملی فوتبال X به جام جهانی سعود کرد!
کارشناسان در شعری وضعیت این تیم را در جام جهانی شرح داده اند:


شاعری دروازه بان
 بود در تیم رقیب

قامتش مثل کدو

کله اش مانند سیب
***
شاعر ما ساده
بود
حافظ دروازه بود

گاه توپی می گرفت
گاه شعری می سرود
***
توی بازی های جام
فکر جام و باده بود

فکر گل
های بهار
فکر شعری ساده بود
***
اولین گل
را که خورد
شبنمی بر چهره داشت


آهی از دل بر کشید

توپ را با غصه کاشت
***
اولین گل
لاله بود
دومین گل
اطلسی

نه دفاع و حمله ای
مرده بُد از بی کسی
***
یک صد و یکبار توپ
وارد دروازه شد

هر دقیقه چند گل
!
خارج از اندازه شد
***
چون که شد بازی تمام
بین تیم های جهان

شاعر ما شاد بود
داشت او یک گُل
سِتان
***
مثل یک پروانه بود
او میان بوستان

دوستان او دمق
زار و خوار و خسته جان
***
جام رفت از دستشان
جام فتح و افتخار

شاعر اما نغنه خواند:
مثل مرغان بهار!
***
« داشت نسبت با خزان
آن که گل
از دست داد

خوش به حال تیم ما
باغ دارد سبز
و شاد »
***
[ دوشنبه 6 آذر 1391 ] [ 15:55 ] [ آلوبخارا (پدرام) ] [ آهههههههههههههه() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان