تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - جهت اطلاع

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

جهت اطلاع
در پی بیانیه ای از طرف انجمن دیمتروس ویروس من به عنوان فرد ادب و هنر این سازمان موظف شدم تا مواردی را به اطلاع تمام دوستان همشاگردی برسانم...

از این پس:
نگوییم تلفن
بگوییم بگو مگو
نگوییم کلاس بگوییم شاگردانه

نگوییم لاستیک(طایر)  بگوییم هوادار
نگوییم تیوپ بگوییم هواخواه
نگوییم بلوز بگوییم تنخواه
نگوییم حمام بگوییم پاکستان
نگوییم عینک بگوییم جهان بین
نگوییم سینما بگوییم جهان نما
نگوییم تلویزیون بگوییم خودنما
نگوییم رادیو بگوییم بینما
نگوییم لامپ بگوییم شب نما
نگوییم مستضعف
بگوییم بی نوا...


[ سه شنبه 14 آذر 1391 ] [ 10:18 ] [ ملخ الشعرای وب (پندار) ] [ از این پس...() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان