تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - کلاس آدم شناسی

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

کلاس آدم شناسی
می گویند در زمان های نه چندان دور، در دبیرستان های کشورمان درسی بوده به نام جانور شناسی. ما نمی دانیم چرا وزارت محترمه ی آموزش و پرورش آن درس را حذف کرده، آما پیشنهاد می کنیم که آن درس را دوباره بگذارند و علاوه بر آن، یک درس جدید به نام آدم شناسی هم ترتیب بدهند. اگر هم ترتیب ندادند، مهم نیست! انجمن دیمتروس ویروس خیال داره این کلاس را برای برو بچ وب بذاره... 
    
          این شما و این هم کلاس آدم شناسی.....


[ سه شنبه 14 آذر 1391 ] [ 10:38 ] [ ورپریده (رهام آرمان) ] [ در کلاس درس() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان