تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - مطالب کاتب ماتب پلوس (پرهام آرمان)

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان